omlashov.ru

Čo je to román a ako sa to deje?

Tento román je jedným z popredných žánrov modernej literatúry. Napriek tomu, že sa to objavilo v osemnástom storočí, vrchol jeho popularity spadá priamo do nových a moderných časov. Možno to je spôsobené tým, že v modernom svete, nový problém, ktorý sa často venuje osudu jednotlivcov, spĺňa menšie prekážky a obmedzenia než v predchádzajúcich obdobiach. román je

čo je romantika

Ak odpoviete na otázku, čo je román, môžete nájsť dve definície. Na jednej strane je to epické dielo, ktoré presahuje niekoľko stoviek strán. A na druhej strane - práca, ktorá hovorí o osude jednotlivcov, ktorí hľadajú svoj cieľ vo svete. A vzhľadom na to, že v románe je román a lyrický epický román, druhá definícia je bližšia pravde. V dielach tohto žánru sa spravidla objavuje modernita buď priamo, alebo nepriamo. V druhom prípade sa môže akcia románu vyskytnúť v alternatívnom vesmíre alebo v minulosti, ale jeho problémy nás stále posielajú do sveta prítomnosti.

román vo verši

Nemôžete hovoriť o tom, čo je román bez uvedenia jeho foriem. Keďže existuje veľa rôznych diel tohto žánru, ich klasifikácia bola prijatá v závislosti od niektorých špecifických vlastností. Medzi najbežnejšie formy románu patria:

- Dobrodružný román. V ňom sa príbeh otáča okolo dobrodružstiev hrdinov, ktorí spadajú do rôznych špecifických situácií.

- Historický román. Do tejto kategórie patria všetky známe eposy. V takýchto dielach sa autor spravidla odvoláva na určitú epochu a snaží sa zobraziť osud určitej triedy ľudí.

- Psychologický román. V ňom prichádzajú do popredia myšlienky a skúsenosti hlavného charakteru (čo je spravidla jedno). Účinná línia pozemku môže prakticky chýbať.

- Satirový román. Ako naznačuje názov, v tejto podobe románu sa vyslovujú rôzne spoločenské javy.

- Realistický román. Práce tejto odrody sú zamerané na objektívne odzrkadlenie okolitej reality.

- fantastický román. To zahŕňa diela v žánri "fantasy". V románoch tohto formulára autor vytvára svoj vlastný svet, v ktorom sa koná táto akcia. Môže to byť akákoľvek paralelná realita alebo vzdialená mechanizovaná budúcnosť.

-Publicistický román. Je to dielo žurnalistiky, vytvorené s pomocou umeleckých prostriedkov a vybavené grafom.

Takže odpovede na otázku, čo je román, môžu byť zdĺhavé a rôznorodé, avšak práce tohto žánru sú pomerne ľahko rozlíšiť medzi zvyškom prózy. Spravidla majú romány veľký objem a znaky v nich sa rozvíjajú na celom pozemku. Mnohé z nich pokrývajú širokú škálu problémov, ktoré sa nejako týkajú moderného sveta. Preto pri diskusii o tom, čo je román, treba mať na pamäti, že tento žáner je neoddeliteľný od toho času, v ktorom ho autor žil a vytvoril. A potom je jasné, že román je umeleckým odrazom reality.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno