omlashov.ru

Zloženie vo výtvarnom umení: základné zákony

Slovo "kompozícia" pochádza z latinského "compositio", čo znamená viazanie alebo skladanie. Jednoducho povedané, skladba je spôsob, ako vytvoriť obraz, ktorý určuje jeho vnímanie divákom. Každá práca výtvarného umenia má určitú štruktúru zodpovedajúcu jej sprisahaniu.

zloženie vo výtvarnom umeníZloženie v maľbe z hľadiska technológie - koncept nie je presný, pretože v každej škole v minulosti existovali vlastné metódy a pravidlá pre stavbu obrazov. Ak však analyzujete celú oblasť sveta výtvarného umenia, môžete identifikovať niektoré objektívne, univerzálne zákony, ktoré sú základom akejkoľvek tvorivosti. V žiadnom prípade nie sú závislé od individualít jednotlivých umelcov, trendov a škôl. Budú správne nazývané zákony zloženia.

Ideológia

Zloženie vo výtvarnom umení je predovšetkým zameraním ideologického princípu. Žiadna kresba, či už je to zátišia alebo dokonca portrét a krajina, nie je "fotografickou" kópiou modelu. Výberom rôznych detailov a rozhodnutím, ako ich umiestniť na plátno, sa najskôr snaží uvažovať o svojom individuálnom postoji k zvolenému sprisahaniu a jeho vlastnému pochopeniu.

zloženie v maľbeJednoducho povedané, kompozícia vo výtvarnom umení propaguje vyjadrenie toho, čo zaujíma malíra v modeli, a prečo sa rozhodol, že ho vykreslí. Bez toho by sa obraz stal jednoducho remeselnou kópiou, nič viac. Preto je ťažké preceňovať prítomnosť kreatívneho, ideologického dizajnu pri písaní.

S cieľom vytvoriť skutočné "živé" obrázky, ktoré majú predstavu o tom, čo je zloženie v čisto technickom výtvarnom umení musí mať aj umelé srdce, myseľ a schopnosť myslieť nezávisle a hlboko. Jednoducho povedané, ideológia obrazu nie je ani vo svojej téme, ako vo vzťahu k umelcovi k nej a dokonca ku všetkému životu vo všeobecnosti.

Analýza a intuícia

zloženie v umeníKaždá umelecká tvorivosť vyžaduje od majstra mať intuíciu a schopnosť analyzovať. Zloženie v maľbe, jeho formu, spôsob výkonu a motív musí byť vytvorené len v procese intuitívneho pohybu od obsahu k forme. Navyše, len to, že sa podarilo analyzovať prácu vytvorenú týmto spôsobom, môže to urobiť maliar. Navyše len skúška môže byť považovaná za plodnú, vyvolávajúc v pánovi povznášanie pocitov, ktoré ho inšpirujú, schopné viesť k rozrušenému a presnému dokončeniu veci. Takto umenie, začiatok, vnímanie a koniec s pocitom, možno vysvetliť iba detailnou analýzou.

celistvosť

Ideológia, analýza a intuícia sú základnými princípmi, ktorými sa líši zloženie v výtvarnom umení. Takmer prvý z jeho zákonov možno považovať za integritu konečného výrobku. Všetky prvky musia byť v určitom vzťahu. Ani farba, ani forma nemôžu existovať oddelene od seba. Závažný obraz možno napísať len objavením princípu zariadenia motívu, jeho "kompozičnej schémy", harmónie konštrukcie vytvorenej prírodou.

Všetci umelci chodia na cieľ písať analyzované, holistické a dokončené predmety rôznymi spôsobmi. Hlavnou vecou je dostupnosť schopností a túžba ich rozvíjať.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno